Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Ders Adı: Uygarlık Tarihi
Kod: HIST 201
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Uygarlık Tarihi dersinin temel amacı insanlığın bugünkü medeniyet seviyesini hangi toplumsal, siyasi ve iktisadi aşamalardan geçerek gerçekleştirdiğini incelemektir.
İçerik: Batı uygarlığının gelişimi siyasi, iktisadi, toplumsal ve dini sürekliliklere odaklanılarak değerlendirilir. Üç temel bölümleme yapılır. Antik Çağdan Ortaçağa, Ortaçağdan Modernitenin yükselişine, Modernitenin yükselişinden Modern Batı’ya. Bu bölümleme İlk uygarlıklar, İbraniler, Yunanlılar, Kent Devletleri, Hıristiyanlık, Modernite, tarihi etkileyen ve tarihten etkilenen insanlar, devletlerin yükselişi ve düşüşü, kısa ve uzun dönemli önemli olaylar, Batı’nın yükselişinin nedenleri gibi konu başlıklarını içerir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4