Temel İngilizce III (ENG221) Ders Detayları

Ders Adı: Temel İngilizce III
Kod: ENG221
Ön Koşul Ders(ler)i: ENG121 ve ENG122
Amaç: Dersin temel amacı Temel İngilizce I ve Temel İngilizce II derslerinin devamı niteliğinde, öğrencilerin Avrupa Birliği Dil Ölçütleri’ne göre A2* (Temel Kullanıcı) seviyesinde iletişim kurabilecekleri temel İngilizce becerilerini edinmelerini sağlamaya yardımcı olmaktır. Ayrıca, sosyal ortamlarda İngilizce iletişim kurabilmelerini sağlayacak dil bilgisi yapılarının ve becerilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ders bununla beraber dil bilgisi kuralları, kelime, telaffuzun yanında dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri üzerine kapsamlı bir çalışmayı içermektedir. Bu ders, içeriğindeki uluslararası nitelikteki güncel konularla öğrencileri yabancı dil öğrenmeye motive etmeyi de amaçlamaktadır.
İçerik: Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktiviteler içermektedir. Bu aktiviteler; yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman aktiviteleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3