Genel Akademik Beceriler I (ENG321) Ders Detayları

Ders Adı: Genel Akademik Beceriler I
Kod: ENG321
Ön Koşul Ders(ler)i: ENG221 ve ENG222
Amaç: Dersin amacı, öğrencilerin akademik çalışmalarında ve mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarında etkili bir performans sergilemeleri için yardımcı olmaktır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde belirtilen B1* (Bağımsız Kullanıcı) düzeyinde ingilizce yazılı ve sözlü iletişimde başarılı olabilirler.
İçerik: Bu ders , öğrencilerin genel akademik beceriler ile iş yaşamına yönelik iletişim becerileri; iş hayatı, bireyler, rutinler, iş toplantıları, izin isteme, kurallar, yardım isteme, öneride bulunma ve e-posta konuları ve onlarla ilgili kelime yapı ve fonksiyonları içerir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3