Dekan İletisi

Hukuk, hukukçu olmayanlar için kolay, hukuk eğitimi alanlar için zor bir alandır. Bu alanın zorluğu, genel kanının aksine hukukun ezbere dayalı olmasından değil, “hukukun ezber olduğu” yönündeki  genel ve yanlış kabulü yıkmaktan, hukukun toplumsal problemleri görme ve bunlara çözüm arama yönünün hukuk eğitimlerinin temelini oluşturması gerekliliğinden kaynaklanır.

Atılım Hukuk, hukuk fakültelerinin tercihlerinde etkili iki unsura özellikle önem vermektedir: “Öğretim kadrosu” ve “kütüphane”.

Fakültemiz, alanlarında yetkinliklerini ispatlamış olan tecrübeli, hukuk bilimi ve disiplinlerarası araştırmaları bilinen bir öğretim elemanı kadrosuna sahiptir.

Hukukun toplumsal bir alan olması, hukukçuların da toplumlarını ve toplumsal sorunlarını iyi tanıyan, farkında olan kişiler olmalarını gerektirir. Bunun sağlanabilmesi ise, hukukçunun çok yönlü olması, geniş bir bakış açısına sahip olması, sorması, sorgulaması ile mümkündür. Bunun farkında olarak öğrencilerimizin sanat, tarih ve edebiyatla ilgileri de arttırılmaya çalışılmaktadır. Atılım Üniversitesi Kütüphanesi kapsamında öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kitaplarımız, süreli yayınlarımız genişletilmeye çalışılmakta, bilgisayar ortamında sağlanan hukuk veri tabanları ile ihtiyaçları olan kaynaklara ulaşmaları olanağı sağlanmaktadır.

Prof. Dr. Aynur Yongalık