2016-2017 Yaz Döneminde Açılacak Dersler

 • LAW101 Hukuka Giriş- Öğr. Gör. Serdar Hoş
 • LAW107 Anayasa Hukuku – Öğr. Gör. Abbas Kılıç
 • LAW108 Türk Anayasa Hukuku – Öğr. Gör. Abbas Kılıç
 • LAW235 Ceza Hukuku Genel Hükümler I – Öğr. Gör. Duygu Merki
 • LAW403 Ceza Usul Hukuku – Öğr. Gör. Duygu Merki
 • LAW417 Miras Hukuku – Yrd. Doç. Dr. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz
 • LAW210 Kamu Hürriyetleri – Yrd. Doç. Dr. Asli Şimşek
 • LAW412 Uluslararası Özel Hukuk – Yrd. Doç. Dr. Doğa Elçin
 • LAW420 İcra İflas Hukuku – Yrd. Doç. Dr. Cengiz Kulaksız
 • LAW315 Medeni Usul Hukuku - Yrd. Doç. Dr. Cengiz Kulaksız
 • LAW408 Kıymetli Evrak Hukuku – Prof. Dr. Celal Göle / Öğr. Gör. Serdar Hızır
 • LAW312 Şirketler Hukuku – Öğr. Gör. Serdar Hızır
 • LAW326 Hukuk Felsefesi – Öğr. Gör. Serdar Hoş
 • LAW216 Hukuk Sosyolojisi- Öğr. Gör. Serdar Hoş
 • LAW415 Anayasa yargısı – Öğr. Gör. Abbas Kılıç
 • LAW423 Genel Devlet Teorileri – Yrd. Doç. Dr. Aslı Şimşek
 • LAW434 Avrupa Birliği Hukuku – Yrd. Doç. Dr. Doğa Elçin
 • LAW311 Ticari İşletme Hukuku – Yrd. Doç. Dr. Hülya Coştan
 • LAW236 Ceza Hukuku Genel Hükümler II – Yrd. Doç. Dr. Timuçin Köprülü
 • LAW307 Ceza Hukuku Özel Hükümler -- Yrd. Doç. Dr. Timuçin Köprülü
 • LAW302 Eşya Hukuku – Doç.Dr. Oğuz Sadık Aydos
 • LAW413 İş Hukuku – Nazlı Elbir
 • LAW 233 İdare Hukuku I – Yrd. Doç. Dr. Engin Saygın
 • LAW308 İdari Yargı -- Yrd. Doç. Dr. Engin Saygın

* 2 Mayıs 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8.maddesine göre kayıtlar bahar döneminin bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Yaz öğretiminde öğrenciler not ortalamasına katılmayan dersler dışında 3 dersi geçmemek şartı ile en çok 16 AKTS değerinde ders alabilirler. 

** Yine aynı yönetmeliğin 8/1b hükmü (Genel not ortalaması 1,70’in altında olan öğrenciler, daha önce almadıkları dersleri yaz öğretiminde alamaz.) 2016-2017 yaz öğretiminde uygulanmayacaktır.

*** Mezuniyet durumunda olanlar için farklı bir durum yoktur.

****Fakültemizde açılan dersler başka bir ünversiteden alınamaz. Başka üniversitelerde açılan derslerin içerik, kredi ve akts bakımından uygun olup olmadığına Yönetim Kurulu karar verecektir. Bu nedenle öğrencilerin almak istedikleri dersin içerikleri ile birlikte Fakültemize başvurmaları gerekmektedir.