2016-2017 YAZ OKULUNDA AÇILMASI PLANLAN DERSLER

 • LAW101 Hukuka Giriş- Öğr. Gör. Serdar Hoş
 • LAW107 Anayasa Hukuku – Öğr. Gör. Abbas Kılıç
 • LAW108 Türk Anayasa Hukuku – Öğr. Gör. Abbas Kılıç
 • LAW235 Ceza Hukuku I – Öğr. Gör. Duygu Merki
 • LAW403 Ceza Usul Hukuku – Öğr. Gör. Duygu Merki
 • LAW417 Miras Hukuku – Yrd. Doç. Dr. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz
 • LAW210 Kamu Hürriyetleri – Yrd. Doç. Dr. Asli Şimşek
 • LAW412 Uluslararası Özel Hukuk – Yrd. Doç. Dr. Doğa Elçin
 • LAW420 İcra ve İflas Hukuku – Yrd. Doç. Dr. Cengiz Kulaksız
 • LAW315 Medeni Usul Hukuku - Yrd. Doç. Dr. Cengiz Kulaksız
 • LAW408 Kıymetli Evrak Hukuku – Prof. Dr. Celal Göle-Öğr. Gör. Serdar Hızır
 • LAW312 Şirketler Hukuku – Öğr. Gör. Serdar Hızır
 • LAW326 Hukuk Felsefesi – Öğr. Gör. Serdar Hoş
 • LAW216 Hukuk Sosyolojisi- Öğr. Gör. Serdar Hoş
 • LAW415 Anayasa yargısı – Öğr. Gör. Abbas Kılıç
 • LAW423 Genel Devlet Teorileri – Yrd. Doç. Dr. Aslı Şimşek
 • LAW434 Avrupa Birliği Hukuku – Yrd. Doç. Dr. Doğa Elçin

* 2 Mayıs 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8.maddesine göre kayıtlar bahar döneminin bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Yaz öğretiminde öğrenciler not ortalamasına katılmayan dersler dışında 3 dersi geçmemek şartı ile en çok 16 AKTS değerinde ders alabilirler. 

** Yine aynı yönetmeliğin 8/1b hükmü (Genel not ortalaması 1,70’in altında olan öğrenciler, daha önce almadıkları dersleri yaz öğretiminde alamaz.) 2016-2017 yaz öğretiminde uygulanmayacaktır.

*** Mezuniyet durumunda olanlar için farklı bir durum yoktur.