Kadına Karşı Ayrımcılık Açıkoturumundan İzlenimler

ATILIM ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ, ATILIMCI HUKUKÇULAR TOPLULUĞU, ATILIM ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN

  

 KADINA KARŞI AYRIMCILIK AÇIKOTURUMUNDAN İZLENİMLER

 

“Kadınlar vardır, kadınlar vardır, kadınlar her yerde…” marşıyla başladı etkinliğimiz. Salon giderek kalabalıklaşıyordu. Bir yanda İstanbul Barosu Başkanı Av. Muammer Aydın’ın gönderdiği çiçek sepeti, bir zariflik örneğiydi. Yer bulamayıp yerlere oturan, yerlerde oturacak yer bulamayıp ayakta duran, kapıya kadar gelip yer bulamadığı için dönen öğrencilerden gözümüzü alamadık. İzleyiciler arasında Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Abdurrahim Özgenoğlu, Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Bircan, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nami Çağan, Atılım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Zerlin Kılıçoğlu Zaim, Ankara 8. Aile Mahkemesi Yargıcı ve YARSAV Yönetim Kurulu Üyesi Yargıç Eray Karınca ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin değerli öğretim üyeleri de vardı.

YARSAV Başkanı Yargıç Emine Ülker Tarhan’ın sağlam duruşuyla topladığı beğeni etkinliğimizde de yankı yaptı, etkinliği sunan Atılımcı Hukukçular Topluluğu Başkanı Meltem Banko tarafından adı okunduğunda uzun süre alkışlar kesilmedi. Herkes onun temsil ettiği dik duruşu kutluyordu. Ardından Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu bir açış konuşması yaptı ve oturum başkanı Prof. Dr. Sarper Süzek, sözü Türkiye’nin ilk bilgisayar mühendislerinden olan ve Dil Derneği Genel Yazmanı Hülya Küçükaras’a bıraktı. Hülya Küçükaras, dil ve ekinde kadını anlattı. Öyle anlattı ki herkesin zihninde soru işaretleri oluşturdu, herkesin yüzünde bir gülümseme meydana getirdi.

Çok renkli, yaratıcı bir sunumdu. Yanında getirdiği heykeller de çok anlamlıydı. Bir elinde analığı, dişiliği ve bereketi simgeleyen Kibele tanrıçasının heykeli, diğer elinde Artemis tanrıçasının heykeli vardı. İşte anaerkillikten ataerkilliğe böyle geçildi dedi. Çünkü Kibele oturuyor, Artemis ayakta duruyordu. Simgelerin ardında yatan tarihi derin bilgi birikimiyle paylaştı.

 

 

 

Ardından Av. Müjde Avcıoğlu, basın yayında kadını anlatırken topladığı üçüncü sayfa haberlerinde kadının uğradığı şiddeti, ayrımcılığı gözler önüne serdi. Kadının ya mankense ya da şiddete uğramışsa basında yer bulabildiğine dikkat çekti.

Daha sonra Yargıtay 4. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi ve YARSAV Başkanı olan Yargıç Emine Ülker Tarhan, yaşadığımız ülke düzeninde kadına yapılan baskılara vurgu yaptı, aile olabilmek için üç çocuk doğurmanın koşulduğu bir ülke düzeninde yaşadığımıza işaret etti. Ardından erken yaşta zorla evlendirilen bir kız çocuğunun intiharı nedeniyle açılan ceza davasında tutulan duruşma tutanağını okudu. Aslında kadının yaşadığı ayrımcılık ve hak ihlallerini özetle ve çarpıcı biçimde bütün yalınlığıyla yansıtıyordu bu tutanak. Herkesin yüreği burkuldu.

Daha sonra Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Özge Yücel, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne göre ayrımcılığı ve bu sözleşme ile buna ek protokolün tanıdığı haklardan ve başvuru yollarından söz etti. Türk Medeni Kanunu’na göre çocukların 16 yaşında yargıcın izniyle, 17 yaşında yasal temsilcinin izniyle evlenebilmelerinin bu sözleşmeye ve çocuk haklarına aykırılığını vurguladı.

Ardından Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Aslı Şimşek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre ayrımcılık yasağını anlattı, ayrımcılık yasağının uygulamasının mahkeme kararlarıyla biçimlendiğine işaret ederek Ünal Tekeli-Türkiye davasında verilen kararın gerekçesini anlattı.

Son olarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız, iş hukukunda işverenin eşit davranma borcunu ve ayrımcılık yasağını ayrıntılı biçimde anlattı. Özellikle işyerinde yıldırma ve manevi taciz ile cinsel tacize dikkat çekerek hukuksal sonuçları hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Sarper Süzek’in iş hukukunda ayrımcılık ile ilgili yaptığı eklemelerin ardından geçilen soru yanıt bölümünde izleyiciler sorularını sordu, değerli konuşmacılar yanıtlarını verdi.

Etkinlik, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nami Çağan’ın plaket ve teşekkür belgelerini konuşmacılara sunmasıyla sona erdi.