Hukuk Fakültesi Cinsiyetçiliğe Karşı Mücadeleye Destek Oluyor