Vergi Hukuku Atölyesi

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Başkent Üniversitesi Hukuk
Fakültesi tarafından yürütülecek olan Vergi Hukuk Atölyesi 19 Mart
Çarşamba günü Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başlayacaktır. Ar.
Gör. Zeynep Müftüoğlu Hoş ve Ar. Gör. Onur Kireçtepe tarafından
yürütülecek olan çalışmalar altı oturumdan oluşacak ve bu oturumların
dördüne katılanlara katılım belgesi verilecektir.

Atölye çalışmaları, vergilendirme ilkelerinin incelenmesi, Anayasa
Mahkemesi ve Danıştay kararlarının tahlili, vergi hukuku ile ilişkili
konuların gazete haberleri ve karikatürler üzerinden ele alınması,
bireysel başvuru ve kamu denetçiliği yollarının vergi uyuşmazlıkları
bakımından işlevinin tartışılması gibi başlıkları içermektedir.

Bilgi almak ve kayıt yaptırmak için:

Atılım Üniversitesi Atölye Sorumlusu
Ar. Gör. Zeynep Müftüoğlu Hoş
İletişim Bilgileri: zmuftuoglu@atilim.edu.tr
Tal: (0312)586 8511

Başkent Üniversitesi Atölye Sorumlusu
Ar. Gör. Onur Kireçtepe
İletişim Bilgileri: onurkirectepe@gmail.com
Tel: (0312)246 6666/ 1718