Birleşmiş Milletler Ziyareti

22.03.2013 tarihinde Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri, Araş. Gör. Zeynep MÜFTÜOĞLU HOŞ eşliğinde Birleşmiş Milletleri ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında Mukim Koordinatör Halide Çaylan öğrencilerimize Birleşmiş Milletler'in çalışma alanları ve iş/staj olanakları hakkında bilgi vermiştir.