Dünya Kadınlar Gününde Kadına Karşı Ayrımcılık Konulu Açıkoturum

AÇIKOTURUM

“KADINA KARŞI AYRIMCILIK”

 

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Atılımcı Hukukçular Topluluğu ve Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde "Kadına Karşı Ayrımcılık" üzerine bir açıkoturum gerçekleştirilecektir.

 

Açıkoturumda kadına karşı ayrımcılık iş hukuku, ceza hukuku açısından olduğu kadar basın yayında ayrımcılık, ayrımcılığa karşı düzenlemeler arasında önde gelen Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine İlişkin Sözleşme (CEDAW) ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından ayrımcılık da işlenecek ve bu konuda elde edilmiş deneyimler paylaşılacaktır.

 

Açıkoturuma Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sarper Süzek başkanlık edecek, YARSAV Başkanı Yargıç Emine Ülker Tarhan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Av. Müjde Avcıoğlu, Dil Derneği Genel Yazmanı Hülya Küçükaras, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Özge Yücel ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Aslı Şimşek konuşmacı olarak katılacaktır.

Açıkoturum, 8 Mart 2010 Pazartesi günü saat 13.30-15.30 arasında Atılım Üniversitesi Seyhan Cengiz Konferans Salonunda yapılacak. Konuya ilgi duyan herkesi açıkoturumumuza bekliyoruz.

 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ – ATILIMCI HUKUKÇULAR TOPLULUĞU

ATILIM ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ