Haklar, Sorumluluklar ve Gerçekler Konulu Makale Yarışması

Haklar, Sorumluluklar ve Gerçekler Konulu Makale Yarışması

Yarışma Şartnamesi

1- Yarışmayı Düzenleyen Kuruma İlişkin Bilgiler

Yarışma Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından düzenlenmektedir. Yarışma sekretaryası 2011 Avukatlar Haftası Sekretaryası tarafından yürütülmektedir.

2- Yarışmanın Konusu

Yarışmanın konusu “Haklar, Sorumluluklar ve Gerçekler”dir.

3- Yarışmanın Amacı

Yarışmanın amacı, 5 Nisan 2011 avukatlar gününü kapsayacak şekilde kutlanması planlanan Avukatlar Haftası etkinliklerinin ülke çapında yaygınlaştırılması temel hedefi çerçevesinde üniversitelerin hukuk fakültelerinde lisans eğitimi gören gençleri “Haklar, Sorumluluklar ve Gerçekler” paradoksu çerçevesinde fikir üretmeye teşvik etmek ve konu üzerinde farkındalık yaratmaktır.

4- Katılım

 • Yarışmaya sadece üniversitelerin hukuk fakültelerinde lisans öğrenimi gören öğrenciler katılabilir.
 • Yarışmada yaş sınırlaması yoktur.
 • Yarışmaya katılacak yapıtlar en az 3000 en fazla 5000 kelimeden oluşmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak yapıtlar A4 ebadında, Arial 12 punto bir buçuk satır aralığı ile bir adet çıktı ve CD ortamında elektronik olarak gönderilmelidir.
 • Katılımcılar yapıtlarına ilişik olarak (Ek-1) katılım formu ve 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde yapıtlarının özetini göndermelidir.
 • Katılımcılar Ekli (Ek-2) kimlik bilgileri formunu eksiksiz doldurarak kapalı zarf içerisinde göndermelidirler.
 • Türkiye Barolar Birliği TBB yöneticileri, çalışanları ve seçici kurul ile bunların 1. derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yapıtlar taahhütlü olarak posta veya kargo veya elden yapılan teslimler. TBB posta veya kargo nedeni ile oluşan hasarlardan sorumlu tutulamaz.
 • Yapılacak çalışmalar araştırma ürünü ve makale formatında olacaktır.
 • Dipnotlar sayfa altında gösterilecektir.
 • Yarışmacılar bir tek makale ile yarışmaya katılabileceklerdir.
 • Yarışmaya gönderilen makaleler, daha önce hiçbir yarışmada kullanılmamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, özel ya da resmî hiçbir radyo, tv, internet vs. yayın kuruluşunda yayınlanmamış olmalıdır.
 • Makaleler yerli veya yabancı hiçbir çalışma ile bariz benzerlikler taşımayacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen makaleler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) Şartname’nin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiği taktirde yarışma dışı bırakılacaklardır.
 • Yarışmaya katılan yarışmacılar, bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.
 • Katılımcılar üniversitelerinden son altı ay içerisinde temin ettikleri öğrenci durum belgesini kapalı zarf içerisine eklemelidirler.

 

5- Seçici Kurul

Seçici kurul, bir TBB Yönetim Kurulu Üyesi, bir serbest avukat, üç akademisyenden teşkil olacak şekilde TBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

6- Yarışma Takvimi

Son Katılım    25 Mart 2011
Seçici Kurul Değerlendirmesi 26 – 31 Mart 2011
Sonuç Bildirimi 1 Nisan 2011
Ödül Töreni 4 Nisan 2011

7- Yapıtların Kullanımı

Ödül alan makaleler TBB arşivinde kalacaktır. Ödül alan makaleler TBB’nin diğer yayınlarında veya çeşitli etkinliklerinde yapıt sahibinin ismi belirtilerek kullanılabilecektir.

Dereceye giren makalelerin kullanım hakkı süresiz olarak sahipleri ve TBB’ne ait olacaktır. Katılımcılar bu şekilde kullanılan makaleleri için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8- Ödüller

Birincilik Ödülü 2.500 TL + Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü 1.500 TL + Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü 1000 TL + Başarı Belgesi
Mansiyon (Üç Adet) 500 TL + Başarı Belgesi

9- Yapıtların İadesi

Yarışmaya gönderilen makaleler iade edilmeyecektir.

10- Diğer Kurallar

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alın­dığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışın­da hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiler ve gerekli formlar www.avukatlarhaftasi.org adresinden temin edilebilir.

http://www.avukatlarhaftasi.org/etkinlikler/2011/MakaleYarismasi/