Konferans: "Basın Özgürlüğü: Haber Verme ve Eleştirme Hakkı"

                                                                                                                                                                                                                                                       26 Nisan Cuma günü saat 14.00’te Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Basın Özgürlüğü:

Haber Verme ve Eleştirme Hakkı” konulu konferans düzenlenmiştir. Araş. Gör. Zeynep

MÜFTÜOĞLU HOŞ ve Araş. Gör. Duygu MERKİ tarafından düzenlenen konferansa Ankara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usulü Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr.

Muharrem ÖZEN, iletişim profesörü Korkmaz ALEMDAR ve gazeteci Emre AYGEN konuşmacı

olarak katkıda bulunmuşlardır. Özen, haber verme hakki ve sınırlarını ceza hukuku boyutuyla

ele almış, konuyu güncel örnekler ve mahkeme kararları ile açıklamış; Alemdar, basın

özgürlüğünün sağlanabilmesinde hukukçuların taşıması beklenen niteliklere ve günümüz

haberlerinin hangi şartlarda hazırladığına ışık tutmuştur. Aygen ise meslek hayatı boyunca

edindiği tecrübeleri ve anıları paylaşarak konferansa renk katmıştır.