Konferans: Bir Cinayetin Anatomisi

30.11.2017 PERŞEMBE

14.30

HUKUK FAKÜLTESİ ORHAN ZAİM KONFERANS SALONU

CEZA HUKUKUNDA GÜNCEL TARTIŞMALAR : BİR CİNAYETİN ANATOMİSİ 

(Ceza Yargılamasında Adli Tıp Bilgisinin Yeri ve Önemi)

PROF. DR. ERHAN BÜKEN

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD öğretim elemanlarının düzenledikleri 'Ceza Hukukunda Güncel Tartışmalar' isimli konferans dizisinin ikincisi 30 Kasım 2017 tarihinde Orhan Zaim Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 'BİR CİNAYETİN ANATOMİSİ (Ceza Yargılamasında Adli Tıp Bilgisinin Yeri ve Önemi)' konulu konferansta konuşmacı PROF. DR. ERHAN BÜKEN, (BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ABD), bir cinayet vakasının çözümünde, doğru soruları sorarak gerçeğe ulaşabilmenin önemi ve adli tıp ile hukukun bu yoldaki ortak çalışmalarının neler olabildiği konusunda bilgiler verdi.