Öğrenci Konferansı: İdare Hukukunun Güncel Sorunları

Öğrenci Konferansı: İdare Hukukunun Güncel Sorunları

28 Aralık 2009, Pazartesi
Saat: 10.00
Cengiz Yenerim Konferans Salonu

Oturum 1: İdare Hukukunun Uluslararası Hukukla Kesiştiği Alanlar
Oturum Başkanı: Öğr. Gör. D. Çiğdem Sever
Konuşmacılar: Figen Şahin (Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi) - “Anayasa’nın 90. maddesi çerçevesinde Uluslararası Hukuk Normlarının İdare Hukuku Bakımından Önemi”
Dilek Gülçin Keleş (Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi) - “HSYK Kararı İle Meslekten İhraç Edilen Savcı Sacit Kayasu İle İlgili AİHM Kararı”
Simge Sakaklı (Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi) - Avrupa Konseyi’nin İdare Hukuku İle İlgili Tavsiye Kararları 
Saat: 10:00 - 12.00

Oturum 2: Yargı Kararları ve Yargı Tarafsızlığı Tartışmaları
Oturum Başkanı: Arş. Gör. Abbas Kılıç
Konuşmacılar: Ezgi Özcan (Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi) “Hukuk Devleti İlkesi Çerçevesinde Yargı Tarafsızlığı Ve Bağımsızlığı”
Umut Akdoğan (Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi) “Danıştay’ın Katsayı Kararının İdare Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”
Atacan Bozyel (Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi) “Cumhurbaşkanının Yargılanması Sorunu”
Saat: 13:00 - 14.30

Oturum 3: Belli Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Bağlamında İdare Hukuku
Oturum Başkanı: Arş. Gör. A. Aslı Şimşek
Konuşmacılar: Asım Kaya (Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi)- “Özgürlüklerin Sınırlandırılması Bağlamında Alkollü İçki Yasakları”
Elif Yılmaz (Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi) - “Televizyon ve İnternet Yasakları”
Baran Güneş (Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi) - “İdarenin Faaliyetlerinde Türkçe Dışında Dillerin Kullanılıp Kullanılamayacağı Sorunu”
Saat: 15:00 - 16.30