Vergi Hukuku Atölyesi

Atılım Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi Hukuk Fakülteleri işbirliğiyle gerçekleştirilen Vergi Hukuku Atölyesinin üç oturumu tamamlandı. Ar. Gör. Zeynep Müftüoğlu Hoş ve Ar. Gör. Onur Kireçtepe tarafından yürütülmekte olan oturumlar öğrencilerin interaktif katılımıyla devam etmektedir. İlk oturumda vergi hukukunun tarihi gelişimi vergilendirme ilkeleri incelenmiş; ikinci oturumda incelenen ilkelerle bağlantılı Anayasa Mahkemesi kararları tahlil edilmiştir. Üçüncü oturumda ise  öğrencilerin bulduğu  karikatür ve gazete haberleri  üzerinden vergi hukuku kavramları tartışılmıştır. Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirilecek üç oturumun ardından 2013-2014 Bahar dönemi atölye çalışması sonuçlandırılacaktır.

 

    


Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yürütülecek olan Vergi Hukuku Atölyesi 19 Mart Çarşamba günü Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başlayacaktır. Ar. Gör. Zeynep Müftüoğlu Hoş ve Ar. Gör. Onur Kireçtepe tarafından yürütülecek olan çalışmalar altı oturumdan oluşacak ve bu oturumlarındördüne katılanlara katılım belgesi verilecektir.

Atölye çalışmaları, vergilendirme ilkelerinin incelenmesi, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarının tahlili, vergi hukuku ile ilişkili konuların gazete haberleri ve karikatürler üzerinden ele alınması, bireysel başvuru ve kamu denetçiliği yollarının vergi uyuşmazlıkları bakımından işlevinin tartışılması gibi başlıkları içermektedir.

Bilgi almak ve kayıt yaptırmak için:

Atılım Üniversitesi Atölye Sorumlusu
Ar. Gör. Zeynep Müftüoğlu Hoş
İletişim Bilgileri: zmuftuoglu@atilim.edu.tr
Tal: (0312)586 8511

Başkent Üniversitesi Atölye Sorumlusu
Ar. Gör. Onur Kireçtepe
İletişim Bilgileri: onurkirectepe@gmail.com
Tel: (0312)246 6666/ 1718