İş Olanakları

Hukuk Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler çok çeşitli alanlarda farklı iş olanaklarına sahip olabilmeltedir. Yargıçlık, savcılık, noterlik ve serbest avukatlık gibi geleneksel hukuk mesleklerini yürütebilecekleri gibi çeşitli kamu kuruluşlarında hukuk müşaviri, farklı alanlarda uzman, diplomat, kaymakam vb. gibi farklı işlerde başarılı olabilme imkanına da sahiplerdir.