Özgür KÜÇÜKTAŞDEMİR, Dr. Öğretim Üyesi

Özgür KÜÇÜKTAŞDEMİR

İletişim Bilgileri

Telefon:8053
Ofis:Z-15
Bağlı Olduğu Bölüm:Hukuk Fakültesi
https://atilim.academia.edu/ozgurkucuktasdemir
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Kamu Hukuku (Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku) Ankara Üniversitesi 2017
Yüksek Lisans Kamu Hukuku (Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku) Ankara Üniversitesi 2011
Lisans Hukuk Başkent Üniversitesi 2008


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Yardımcı Doçent Atılım Üniversitesi Ekim 2017


Araştırma Konuları

Ceza hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Kamu Hukuku, Hukuk Kuramı, Kriminoloji, Politika Bilimi


Yayınlar

Diğer Hakemli Dergiler

Özgür Küçüktaşdemir (2017), Mitolojide Adalet İmgeleri, ViraVerita , Ankara, 5, (ss.87-132)

Özgür Küçüktaşdemir (2016), Victims' Rights: A Comparative Study of the EU Directive on Victims' Rights and Turkish Law., European Journal of Comparative Law and Governance, Koninklijke Brill NV, 3/2, (pp. 153-186)

Özgür Küçüktaşdemir (2016), İslam-Osmanlı Ceza Hukukunun Batılılaşması, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara, 2/1, (ss. 201-228)

Özgür Küçüktaşdemir (2016), Ceza Hukuku Bağlamında Sivil İtaatsizlik Üzerine Bazı Değerlendirmeler, AÜHFD Özel Sayı, Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları'na Armağan , Ankara, 65/4, (ss. 2195-2239)

Özgür Küçüktaşdemir (2015), Ceza Hukukunda Örselenmiş Kadın Sendromu, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara, 1/1, (ss. 547-586)

Zeki Hafızoğulları, Özgür Küçüktaşdemir (2015), Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara, 1/2, (ss. 123-170)

Özgür Küçüktaşdemir (2014), Aydınlanma ve Ceza Hukuku, Türkiye Barolar Birliği Dergisi , Ankara , 113, (ss. 58-98)

Notlar

Özgür Küçüktaşdemir (2016), Hafızoğulları'nın Mirası, AÜHFD Özel Sayı, Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları'na Armağan , Ankara, 65/4

Özgür Küçüktaşdemir (2015), Türk Uluslaşmasının Osmanlı'daki Hukuki Temelleri Üzerine Bir Deneme, Prof. Dr. Ramazan Arslan'a Armağan , Ankara, Cilt 2, (ss. 1111-1123)

Kitapta Bölüm

Zeki Hafızoğulları, Özgür Küçüktaşdemir (2015), Cumhubaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu, Prof. Dr. Nevzat Toroslu'ya Armağan, Ankara, (ss. 569-574)

Kitaplar

Özgür Küçüktaşdemir (2012), Türk Ceza Hukukunda Maddi ve Manevi Cebir, Seçkin Yayınevi, Ankara