Nami Çağan, Prof. Dr.

Nami Çağan

İletişim Bilgileri

Telefon:8542
Telefon:8553
Ofis:Z-05
Bağlı Olduğu Bölüm:Hukuk Fakültesi
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Vergi Hukuku Ankara Üniversitesi 1975
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1969


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Profesör Ankara Üniversitesi 1988
Doçent Ankara Üniversitesi 1981


Araştırma Konuları

Vergi Hukuku, Kamu maliyesi, bütçe teorileri ve teknikleri


Yayınlar

Kitaplar

Çağan N. (2010), Anayasa Mahkemesine Göre Zamanaşımının Durması, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan, Adalet Yayınevi

Çağan N. (2010), Kamu Maliyesinde İyi ya da Kötü Yönetişim, İz Atılım Üniversitesi Dergisi

Çağan N. (2010), Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi Yayınları

Çağan N. (2010), Bankacılar için Mali Hukuk Bilgisi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını

Çağan N. (2009), İç Kamu Borçlarının Hukuki Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme, Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan, Ankara Üniversitesi Yayınları

Çağan N. (2009), Modern Bütçe Sürecinde Parlamento’nun Rolü, Bütçe Sürecinde Parlamentonun Değişen Rolü, TBMM Basımevi

Çağan N. (2009), Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi Yayınları

Çağan N. (2008), Modern Bütçe Sürecinde Parlamento’nun Rolü, (Uluslararası Sempozyum), Bütçe Sürecinde Parlamentonun Değişen Rolü, TBMM Basımevi