Nükhet Yılmaz Turgut, Prof. Dr.

Nükhet Yılmaz Turgut

İletişim Bilgileri

Telefon:8021
Bağlı Olduğu Bölüm:Hukuk Fakültesi
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Kamu Hukuku Ankara Üniversitesi 1983
Yüksek Lisans Kamu Hukuku Ankara Üniversitesi 1975
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Profesör Ankara Üniversitesi 1999
Doçent Ankara Üniversitesi 1993
Yardımcı Doçent Ankara Üniversitesi 1986


Araştırma Konuları

Kamu Hürriyetleri, İnsan hakları, Çevresel Koruma ve İnsan Hakları, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevre Politikası, Çevre Hukuku, Genel Devlet Teorisi


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Yılmaz Turgut N. (2009), Çevre Politikası ve Hukuku, İmaj Yayınevi, Ankara, Mart.

Yılmaz Turgut N. (2009), Turkey, Developments in Environmental Policy and Law in 2009” (Report and analysis), Yearbook of International Environmental Law

Yılmaz Turgut N. (2008), Mobile Phone Base Stations and the Precautionary Principle in the Light of a Civil Court’s Judgment », The Journal of Business Law

Yılmaz Turgut N. (2008), Influence of Ecology on Environmental Law : Challenges to the Concept of Traditional Law », Environmental Law Review (Winter)

Yılmaz Turgut N. (2008), Turkey, Developments in Environmental Policy and Law in 2008 (Report and analysis), Yearbook of International Environmental Law

Yılmaz Turgut N. (2008), Improvements on Human Rights Through Environmental Protection: Rights and Duties to Protect the Environment as a Common Good, http//www. human dimension.com. Helsinki Espana

Yılmaz Turgut N. (2007), The Court of European Human Right and Environmental Protection, Proceedings on International Conference on Environment: Survival and Sustainability (ed. Hüseyin Gökçekuş). Nicosia North Cyprus (19-24 February)

Yılmaz Turgut N. (2007), The European Court of Human Rights and the Right to the Environment, Ankara Law Review

Yılmaz Turgut N. (2007), Turkey, Developments in Environmental Policy and Law in 2007 (Report and analysis), Yearbook of International Environmental Law

Yılmaz Turgut N. (2006), Çevre Hakkı: AİHM ve Bergama Davası, Legal Hukuk Dergisi

Yılmaz Turgut N. (2006), Turkey, Developments in Environmental Policy and Law in 2006 (Report and analysis), Yearbook of International Environmental Law

Yılmaz Turgut N. (2005), Turkey, Developments in Environmental Policy and Law in 2005 (Report and analysis, Yearbook of International Environmental Law

Yılmaz Turgut N. (2004), Recent Developments on EIA in Turkey, Environmental Policy and Law

Yılmaz Turgut N. (2004), Turkey, Developments in Environmental Policy and Law in 2004 (Report and analysis), Yearbook of International Environmental Law

Yılmaz Turgut N. (2003), Environmental Impact Assessment in Turkey: With Reference to the EU Directive, Environmental Policy and Law

Yılmaz Turgut N. (2003), Turkey, Developments in Environmental Policy and Law in 2003 (Report and analysis), Yearbook of International Environmental Law

Yılmaz Turgut N. (2002), -Definition and Valuation of Environmental Damage in Turkey., Michael Bowman-Alan Boyle (eds) Environmental Damage in International and Comparative Law. Edinbrough - Scotland, Oxford University Press

Yılmaz Turgut N. (2002), Turkey, Developments in Environmental Policy and Law in 2002 (Report and analysis), Yearbook of International Environmental Law

Yılmaz Turgut N. (2001), Teknolojik Gelişmelerin Geleneksel Hukuka Etkisi: Çevre Hukukunun Doğuşu, Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu

Yılmaz Turgut N. (2001), Çevre Hakkının Gerçekleştirilmesi için Atılması Zorunlu Adımlar, Çevre Şurası Tebliğleri

Yılmaz Turgut N. (2001), Çevre Hukuku –Karşılaştırmalı İnceleme, yenilenmiş ikinci bası, Savaş Yayınları, Ankara, Kasım.

Yılmaz Turgut N. (2001), Turkey, Developments in Environmental Policy and Law in 2001 (Report and analysis), Yearbook of International Environmental Law

Yılmaz Turgut N. (2000), Turkey, Developments in Environmental Policy and Law in 2000 (Report and analysis), Yearbook of International Environmental Law

Yılmaz Turgut N. (1999), Turkey: Developments in Environmental Policy and Law in 1999 (Report and analysis, Yearbook of International Environmental Law

Yılmaz Turgut N. (1998), Çevre Hukuku –Karşılaştırmalı İnceleme, birinci bası, Savaş Yayınları, Ankara, Kasım.

Yılmaz Turgut N. (1993), Çevre ve Yurttaşlar- Çevrenin Korunmasında Yurttaşların Rolü, Savaş Yayınları, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1993), Environmental Legal Protection and the Persian Gulf War, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Yılmaz Turgut N. (1983), Siyasal Muhalefet-Batı Demokrasileri-Sosyalist Ülkeler-Türkiye, Birey ve Toplum Yayınları, Ankara

Diğer Hakemli Dergiler

Yılmaz Turgut N. (2010), “ Çevre Hakkı: Kurumsal ve Ampirik Çerçeve, Yargının Rolü”, Danıştay 142. Kuruluş ve İdari Yargı Günü Sempozyumu, 10-11 Mayıs

Yılmaz Turgut N. (2008), Improvements on Human Rights Through Environmental Protection: Rights and Duties to Protect the Environment as a Common Good, The Euro-American Project Commemorating the 60th Anniversary of the Universal declaration of Human Rights and 10th Anniversary of the Valencia Declaration of Human Duties and Responsibilities . Valencia-İspanya (9-12 December)

Yılmaz Turgut N. (2008), İhtiyat İlkesinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Açısından Uygulanması, 1. Ulusal Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Sempozyumu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 20 Aralık

Yılmaz Turgut N. (2005), Türk Çevre Politikası ve Hukukuna İlişkin Gerçekler, Güncel Hukuk

Yılmaz Turgut N. (2004), Baz İstasyonları ve Çevre Hukuku, Güncel Hukuk

Yılmaz Turgut N. (2001), Hukuki Açıdan Cep Telefonu Yer İstasyonu Sorunu, Bilim ve Ütopya (Mayıs)

Yılmaz Turgut N. (2000), Çevre Hakkı ve Katılım., Hukuk Kurultayı 2000. Ankara Barosu. 12-16 Ocak

Yılmaz Turgut N. (2000), Tourism and Human Rights, http//www.humandimension.com, Extranet

Yılmaz Turgut N. (1999), The Right to the Environment and its Place in the Traditional Human Rights Concept, http/www.humandimension.com

Yılmaz Turgut N. (1999), The Right to Environmental Information, http/www.humandimension.com

Yılmaz Turgut N. (1999), The Right to Participation in Environmental Decision- Making, http/www.humandimension.com

Yılmaz Turgut N. (1999), Sustainable Development as a Concept of Environmental Protection, http/ www.humandimension.com

Yılmaz Turgut N. (1998), The Right to the Environment. Does it Reflects Environmental Ethics?, Eubios Journal of Asian and International Bioethics

Yılmaz Turgut N. (1997), Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulanmasında Katılımın Rolü, Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu'na Armağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ocak-Aralık

Yılmaz Turgut N. (1996), İhtiyat İlkesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Yılmaz Turgut N. (1996), Çevre Hukukunda Sivil Toplum Örgütlerine Tanınan Olanaklar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Yılmaz Turgut N. (1995), Kirleten Öder İlkesi ve Çevre Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Yılmaz Turgut N. (1977), Kanun Hükmünde Kararname, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Uluslararası Konferans Bildirileri

Yılmaz Turgut N. (1999), International Meeting of the University Network: Environmental Education and Human Rights, Malaga-Spain, 10-14 April

Yılmaz Turgut N. (1998), The Right to the Environment: Does it Reflect Environmental Ethics?, International Roundtables on Bioethics, 27-29 August

Yılmaz Turgut N. (1996), Çevre Hukukunda Sivil Toplum Örgütlerinin Konumu, International Habitat- ll Conference, 3-14 June

Yılmaz Turgut N. (1991), The Application of Turkey for Membership to the European Community, The 1991 Fulbright Scholar Symposium: Challenges for the World Legal Order, Golden Gate University School of Law, USA, 8-10 April

Yılmaz Turgut N. (1991), Environmental Legal Protection and the Persian Gulf War, The 1991 Fulbright Scholar Symposium: Challenges for the World Legal Order, Golden Gate University School of Law, USA. 8-10 April

Ulusal Konferans Bildirileri

Yılmaz Turgut N. (2006), Çevre Hukukunun Temel Kavram ve İlkeleri, Çevre Hukuku Sempozyumu, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları

Yılmaz Turgut N. (2002), -Biotechnology and Environmental Law: GMO and Biosafety, Proceedings on International Conference: Environmental Problems of Mediterranean Region, (ed. Hüseyin Gökçekuş). North Cyprus (12-16 April)

Yılmaz Turgut N. (2001), Birey ve Örgütlerin Avrupa Birliği Çevre Politikası ve Hukukundaki Rolü, International Symposium: The Spatial Planning Strategies in the European Union-Economical and Ecological Perspectives

Yılmaz Turgut N. (2001), Considerations on the Interpretation and Implementation of Sustainable Development, International Meeting on Environmental Development and Human Rights in the Mediterranean Region, 24-30 March

Kitapta Bölüm

Yılmaz Turgut N. (2004), Çevrecinin Rehberi: Haklarımız- Fonlarımız, Ankara

Kitaplar

Yılmaz Turgut N. (2008), İhtiyat İlkesi ve Biyogüvenlik, Biyogüvenlik çalıştayı. Ankara Barosu Kent ve Çevre kurulu, 19 Nisan

Yılmaz Turgut N. (2008), Çevre Hukuku: Çevrenin Korunması-Genel menfaat, İz (Nisan)

Yılmaz Turgut N. (2008), Yeni ÇED Yönetmeliğinin Çevrenin Korunması Açısından Olumlu ve Olumsuz Yönleri, Yeni Çed Yönetmeliği PaneliÇevre Mühendisleri Odası ve Ankara Barosu. Ankara Barosu Eğitim Merkezi, 29 Kasım

Yılmaz Turgut N. (2007), Kyoto Protokolünün Çevre Hukuku Açısından İrdelenmesi, Kyoto Protokolü: Türkiye İçin Fırsatlar Tehditler Paneli. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. 5 Haziran

Yılmaz Turgut N. (2006), Türkiye’de 2006 Yılı AB ilerlemenin İzlenmesi Raporu (Yerel hukuk uzmanı), Avrupa Birliği ve Çevre Bakanlığı

Yılmaz Turgut N. (2006), Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar Hakkındaki Tartışmanın Boyutları, İz

Yılmaz Turgut N. (2006), 1983 Çevre Kanununa Değişiklik Getiren Kanun Hakkında Yorum, TBMM Çevre Komisyonu (Nisan)

Yılmaz Turgut N. (2005), 1. Çevre ve Ormancılık Şurası Çevre ve orman Mevzuatı ve Kurumsal yapılanma Raporunun hazırlanması, Ankara, Aralık-Mart

Yılmaz Turgut N. (2005), Türkiye’de 2005 Yılı AB ilerlemenin İzlenmesi Raporu (Yerel hukuk uzmanı), Avrupa Birliği ve Çevre Bakanlığı, Ankara

Yılmaz Turgut N. (2005), The Interrelation of Ecology and Environmental law. Challenges to the Concepts of Traditional Law, Euroco’05 X. European Ecological Congress. Kuşadası, İzmir (8-13 November)

Yılmaz Turgut N. (2004), Çevre için de Bilgi Gerek, Radikal (16 Haziran)

Yılmaz Turgut N. (2003), Türkiye’de 2003 Yılı AB ilerlemenin İzlenmesi Raporu (Yerel hukuk uzmanı), Avrupa Birliği ve Çevre Bakanlığı

Yılmaz Turgut N. (2002), Biyoteknoloji ve Hukuk, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Projesi Paneli, 26 Aralık

Yılmaz Turgut N. (2002), Çevresel Etki Değerlendirmesinin Çevrenin Korunmasındaki Yeri, Sürdürülebilir bir Yaşam için Küreselleşme Sürecinde Çevre-Hukuk ve Sugözü Termik Santrali, AKÇEP Kongresi, Adana, 15-17 Mart

Yılmaz Turgut N. (2002), Çevrenin Korunmasındaki Haklarımız ve Kullanılma Yolları, GEF Sivil Topşum Kuruluşları Destekleme Toplantısı. Ankara. 26-27 Ocak

Yılmaz Turgut N. (2000), Elektromanyetik Kirlilik ve Çevre Hukuku, Üniversite ve Kent Konuşuyor Sempozyumu. Çağdaş Sanatlar Merkezi. Ankara. 9-10 Aralık

Yılmaz Turgut N. (2000), Baz Yönetmeliği Sakat, Radikal (3 Ekim)

Yılmaz Turgut N. (1998), Ekoloji-Çevrecilik-Çevre Hukuku, Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesi. 16 Aralık

Yılmaz Turgut N. (1998), Kirleten Öder İlkesi Çerçevesindeki Hak ve Ödevlerimiz, Kirleten Öder İlkesi ve Yurttaşların Çevre Hakları Paneli. Küresel Denge ve Türk Amerikan Dernekleri, Ankara, 4 Haziran

Yılmaz Turgut N. (1998), 1983 Çevre Kanunu Taslağı Hakkında Yorum, TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı (6 Nisan)

Yılmaz Turgut N. (1998), Çevre Araştırması Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Taslağının Yorumu, Çevre Bakanlığı (Aralık)

Yılmaz Turgut N. (1998), Çevre Hukuku, AÜ Hukuk Fakültesi Çevre Topluluğu Bülteni (Ocak)

Yılmaz Turgut N. (1997), Çevre Korumanın Temel Kavramı Olarak Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma ve Uygulama Alanları Sempozyumu, Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı. Bodrum. 20-22 Mart

Yılmaz Turgut N. (1996), Flora, UÇEP Hukuk Komisyonu Raporu, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1996), Fauna, UÇEP Hukuk Komisyonu Raporu, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1996), Kıyılar, UÇEP Hukuk Komisyonu Raporu, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1996), Ormanlar, UÇEP Hukuk Komisyonu Raporu, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1996), Milli Parklar, UÇEP Hukuk Komisyonu Raporu, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1996), Tarihsel ve Kültürel Varlıklar, UÇEP Hukuk Komisyonu Raporu, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1996), Çevresel Etki Değerlendirmesi, UÇEP Hukuk Komisyonu Raporu, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1996), Türkiye’nin Ulusal Çevre Eylem Planının hazırlanmasında özel uzmanlık komisyonu üyesi olarak çalışma, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1996), Çevre Davaları Engellenemez, Cumhuriyet (22 Ağustos)

Yılmaz Turgut N. (1996), Türk Çevre mevzuatının Genel Çerçevesi (General Framework of Turkish Environmental Legislation), UÇEP Hukuk Komisyonu Raporu (Ankara)

Yılmaz Turgut N. (1996), Türk Çevre Mevzuatının Genel Çerçevesinin Değerlendirilmesi ve Öneriler (Evaluation and Prepositions Regarding the General Framework of Turkish Environmental Legislation), ), UÇEP Hukuk Komisyonu Raporu, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1995), Çevreyi Korumadaki Rolümüz, Türkiye Doğası ve Ekolojik Geleceği Paneli. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. 7 Haziran

Yılmaz Turgut N. (1995), Çevre Sorunları Üzerine, Ankara Üniversitesinden Haberler (Ocak-Şubat)

Yılmaz Turgut N. (1995), Çevre Üzerine, Üniversiteli Genç Kıbrıslı (26 Ocak)

Yılmaz Turgut N. (1994), Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Çevre mevzuatı Sorunları Alt Komisyonu üyesi olarak çalışma, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1994), 1983 tarihli Çevre Kanununun değiştirilmesi çalışmasında uzmanlık komisyonu üyesi olarak çalışma, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1993), Çevresel Yönetim Sürecine Katılım, Çevre Konusunda Güncel Sorunlar. Türk Hukuk Kurumu. Ankara. 13 Şubat

Yılmaz Turgut N. (1986), „Büyük Petro ve Modern Dünya (Çeviri), Tarih ve Toplum

Yılmaz Turgut N. (1985), Siyasal Partilerin Demokrasilerdeki Yeri, Yeni Gündem Dergisi

Yılmaz Turgut N. (1985), Temel ve Siyasal Hak ve Özgürlükler, Yeni Gündem Dergisi

Yılmaz Turgut N. (1985), Joan Baez, (Daybreak )Gündoğumu (Çeviri), Kuzey Yayınları, Ankara

Yılmaz Turgut N. (1985), Osmanlı Devletinde 1908 Devrimi ve Balkan Savaşları Üstüne Lev Troçki’nin Yazdıkları (Çeviri), Tarih ve Toplum