Cengiz Kulaksız, Dr. Öğretim Üyesi

Cengiz Kulaksız

İletişim Bilgileri

Telefon:8026
Bağlı Olduğu Bölüm:Hukuk Fakültesi
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Johann Wolfgang Goethe Universitaet Frankfurt am Main 2004
Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1997
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1994


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Yardımcı Doçent Atılım Üniversitesi Şubat 2009


Araştırma Konuları

Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri, Yargı Örgütü


Yayınlar

Kitaplar

Kulaksız C. (2007), Adalet Meslek Yüksekokulları Müfredat Programlarında Medeni Usul ve Takip Hukuku Derslerinin Yeri ve Önemi, Adalet Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu I. Türkiye Adalet Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (19-20 Şubat 2007)

Kulaksız C. (2004), Die Telklage im deutschen und türkischen Zivilprozessrecht, Frankfurt am Main

Kulaksız C. (1999), Türk Noterlik Hukuku Bibliyografyası, Ankara