Abbas Kılıç, Öğr. Gör.

Abbas Kılıç

İletişim Bilgileri

Telefon:8035
Bağlı Olduğu Bölüm:Hukuk Fakültesi
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Yüksek Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2010
Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 2005


Araştırma Konuları

Siyasi Partiler, İnsan hakları, Hükümet Biçimleri, Anayasal Kurumlar, Anayasal İlkeler, Anayasa Yargısı, Anayasa hukuku


Yayınlar

Diğer Hakemli Dergiler

Kılıç A. (2008), Cinsel Hakimiyet ve Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Saldırı Suçu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 78, 167-205

Kılıç A. (2008), Ahlak Perdesine Yansıyan Kadın ve Şiddet, Güncel Hukuk Dergisi, 60, 32-35

Notlar

Kılıç A. (2011), Siyasi İktidar-Sanat İlişkisinde Manevi Tazminat Pratiği, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, 12

Kılıç A. (2006), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulamasında Tazminat, Ankara Barosu Hukuk Gündemi Dergisi, 4, 86-91

Kitapta Bölüm

Kılıç A. (2010), İfade Özgürlüğüne Sanatsal Çizgiden Bir Bakış: Siyaset-Karikatür İlişkisinde Bir Sınırlandırma Mekanizması Olarak Manevi Tazminat, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan, 403- 452