A. Aslı Şimşek, Dr. Öğretim Üyesi

A. Aslı Şimşek

İletişim Bilgileri

Telefon:8027
Ofis:no. 118
Bağlı Olduğu Bölüm:Hukuk Fakültesi
http://hukukvesanat.atilim.edu.tr/
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Kamu Hukuku Ankara Üniversitesi 2015
Yüksek Lisans Kamu Hukuku Ankara Üniversitesi 2010
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 2008


Araştırma Konuları

Hukuk ve Etik, İnsan hakları, Genel Devlet Teorisi, Anayasal İlkeler, Anayasal Kurumlar, Siyasi Partiler, Politika Bilimi, Kamu Hürriyetleri, Çocuk hakları, Kadın hakları, hukuk ve sanat, hukuk ve edebiyat, Dezavantajlı Gruplar, Engelli Çalışmaları, Feminist hukuk teorisi


Yayınlar

Diğer Hakemli Dergiler

A. Aslı Şimşek, R. Volkan Öner (2015), Türkiye’de Hegemonik Erkeklik: Medyada ve Hukukta İzler, Dönüşümler ve Olasılıklar, Global Media Journal Türkçe versiyonu, Cilt: 6, Sayı: 11, pp. 447-477

A. Aslı Şimşek (2015), Anayasa Mahkemesi Kararları Doğrultusunda Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Anlamı: İnsan Hakları Temelinde Bir İnceleme, Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 6

Korhan Levent Ertürk, A. Aslı Şimşek, Damla G. Songur, Gökhan Şengül (2014), Türkiye'de Engelli Farkındalığı ve Engelli Bireylerin Adalete Web Erişilebilirlikleri Üzerine Bir Değerlendirme (Disability Awareness in Turkey and an Assessment about Accessibility of Web Pages Related to Justice by Disabled People), Bilgi Dünyası , 15 (2), pp. 375- 395

Şimşek A. (2011), “Türk Modernleşmesinde Siyasi Partilerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Beta Yayınları, İstanbul., pp. 3319-3349

Uluslararası Konferans Bildirileri

A. Aslı Şimşek, R. Volkan Öner (2013), Medyanın Olumsuz İnşasına Karşı Feminizmi Yeniden Konumlandırmak: Marka Değer Yönetimi Bağlamında Bir İmaj Çalışması, 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Antalya, pp. 369-383

Şimşek A. (2011), “Türk Modernleşmesinde Kadının Konumu ve Etkisi”, Woman 2011 - 4.Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak ‘Kadın’ Sempozyumu (4th International ‘Women’ as a Category of Science Symposium), Bildiriler Kitabı, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Malatya, Cilt: 1, Özel Sayı, pp. 597-608

Ulusal Konferans Bildirileri

Şimşek A. (2013), ”Sadaka Kültürü ve Stratejik Hayırseverlik Çıkmazında Sosyal Hak Mücadelesi”, Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları Sempozyumu, TODAİE, 4-5 Nisan., Ankara

Şimşek A. (2010), “Temel Bir Hak Olarak Sağlık Hakkı”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2010 – Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet, Ankara Üniversitesi, 9 – 11 Aralık

Notlar

A. Aslı Şimşek (2014), Erkekliğin Hegemonyasında Hukuk ya da Faik İrfan Elverir, Varlık Dergisi, Ağustos Sayısı, pp. 8-11

Şimşek A. (2014), Distopyadan Ütopyaya Bir Kent: Ankara, İz Dergisi, 17

Şimşek A. (2013), ”Körlük mü Görmek mi? Bir Totaliter Zihniyet İncelemesi”, Hukuku Seyretmek Paneli, Anadolu Üniversitesi, 25 Nisan , Eskişehir

Şimşek A. (2013), ”Namus İlmiği ile Asılacak Kadın”, Toplumsal Cinsiyet Çerçevesinde Namus, Bellek ve Kıskançlık Paneli, Atılım Üniversitesi, 8 Mart , Ankara

Şimşek A. (2013), Kadın ve Çocuk Yoksulluğu Bağlamında Orhan Kemal: Murtaza Romanı, Ankara Hukukta Orhan Kemalli Günler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara

Şimşek A. (2013), Özgürlük Kavramı Bağlamında Tragedya: Zincire Vurulmuş Prometheus, Tragedya ve Hukuk Sempozyumu, Eskişehir

Şimşek A. (2012), Hukuka Sanattan Bakmak: Edebiyat ve Hukuk İlişkisi, Hatay Barosu 69. Kuruluş Yıldönümü Hukuk ve Sanat Paneli (20 Aralık), Hatay

Şimşek A. (2012), Kafkaesk Bir Dünyada Adalet, Hatay Barosu 69. Kuruluş Yıldönümü Hukuk ve Sanat Paneli, 21 Aralık, Hatay

Şimşek A. (2011), “Orhan Kemal’in Murtazası ve Hukuki Pozitivizm”, Hukuk ve Edebiyat Paneli, 13 Nisan, Atılım Üniversitesi, Ankara

Şimşek A. (2010), “Yeni Bir Utanç Duvarı Daha”, İz Dergisi

Şimşek A. (2010), “AİHS’de Kadına Karşı Ayrımcılık Yasağı”, Kadına Karşı Ayrımcılık Açıkoturumu, Atılım Üniversitesi, 8 Mart

Şimşek A. (2009), “Küreselleşme ve Ulus Devlet Egemenliği”, İz Dergisi

Kitapta Bölüm

Şimşek A. (2013), Türkiye'de Modernleşme Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları, Atılım Üniversitesi Yayınları, pp. 50 - 66

Şimşek A. (2010), “Basının ve Basın Özgürlüğünün Türkiye’nin Modernleşmesine Etkisi”, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan, Adalet Yayınları, Ankara, pp. 659-679

Kitaplar

Şimşek A. (2012), Genel Kamu Hukukunun Temel Kavramı Olarak Kamu Düzeni, Turhan Kitabevi, Ankara

Makaleler

A. Aslı Şimşek (2014), Eski Köye Yeni Adet: Hukuk ve Edebiyat Çalışmaları, Hukuk Kuramı, C. 1, S. 4, pp. 11-15