H. Serdar Hoş, Instructor

H. Serdar Hoş

Contact Information

Phone:8032
Home Department:Faculty of Law
Detailed CV

Academic Degrees

DegreeFieldUniversityYear
PhD of Philosophy Public Law Ankara University Devam Ediyor
Master's of Science Puplic Law Ankara University 2012
Bachelor's of Science Law Faculty Ankara Üniversitesi 2009


Research Topics

Humanitarian Law, Human rights, Law and Ethics, Sociology of Law, Legal Theory, Philosophy of Law, Just War, General Theory of State, Sports Law


Publications

Other Refereed Journals

H. Serdar Hoş (2016), Talat Paşa Döneminin Devlet Aklı Bağlamında Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Adnan Güriz'e Armağan, 389-407

Hoş H. (2011), "İnsancıl Hukuk ve Silahlı Çatışmalarda Sivillerin Korunması", Prof.Dr. Sarper Süzek'e Armağan, 3225-3256

Notes

Hoş H. (2014), "Yok Kanun, Yap Kanun, Torba Kanun", Cumhuriyet Gazetesi- Bilim Teknoloji

Hoş H. (2014), "Inter Arma Silent Leges", İz Dergisi, Sy. 15.

Hoş H. (2014), "Suç ve Suçlu Kavramlarının Serüveni", Suç ve Suçlu Psikolojisi Sempozyumu - Atılım Üniversitesi, Ankara

Hoş H. (2014), "Avukatlık Sınavı", Cumhuriyet Gazetesi, Bilim Teknoloji

Hoş H. (2014), "Yok Kanun Yap Kanun", Cumhuriyet Gazetesi, Bilim Teknoloji

Hoş H. (2013), "#direngerçek!”, Cumhuriyet Gazetesi- Bilim Teknoloji

Hoş H. (2013), “Tarih İçinde Tribün Oyunları”, Sol Gazetesi

Hoş H. (2013), “Militarist Mantığın Evrimi ve Modern Devlet”, Sol Gazetesi

Hoş H. (2013), “Bitmeyen Oyun”, Cumhuriyet Gazetesi- Bilim Teknik

Hoş H. (2013), “Görünmez Kurşun Çocuk”, Sol Gazetesi

Hoş H. (2013), “Varolmanın Dayanılmaz Soğukluğu”, HUKAB, Sayı:6, Temmuz-Eylül 2013

Hoş H. (2013), "Hukuku Seyretmek”, -Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, “Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 20. Yıl Konferansları, Eskişehir

Hoş H. (2013), “Hukuku İzlemek”,, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 20. Yıl Konferansları, Eskişehir

Hoş H. (2012), “Nefret Söylemi ve Nefret Suçları”, Şiddeti Önlemede Kurumsal İşbirliğinin Önemi Sempozyumu- Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü-Gelincik Projesi

Hoş H. (2012), “Hukuki Çoğulluk Kavramı, Osmanlı Millet Sistemi Bağlamında Değerlendirilmesi ve İsrail Örneği”, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar VI- İstanbul Barosu, İstanbul

Hoş H. (2012), , “Hukuku Algılama Yöntemlerinden: Sinema ve Drama”, Hukuk ve Sanat Sempozyumu-Hatay Barosu, Hatay

Hoş H. (2012), “Beyaz Perdeden Yansıyan Adalet: Sophie Scholl”, Hukuk ve Sanat Sempozyumu-Hatay Barosu, Hatay

Hoş H. (2011), "Ne Kadar Gerçek O Kadar Gerçek!", İz Dergisi, 13, 42-44

Hoş H. (2011), "Arap Baharı", İz Dergisi, 14, 28-29

Books

Hoş H. (2013), "Haklı Savaş ve İnsancıl Hukuk", XII. Levha Yayınları, İstanbul