Damla Songur, Öğr. Gör.

Damla Songur

İletişim Bilgileri

Telefon:8024
Telefon:8024
Ofis:Z-15
Bağlı Olduğu Bölüm:Hukuk Fakültesi
http://hukukvesanat.atilim.edu.tr/
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Ticaret Hukuku Ankara Üniversitesi Devam Ediyor
Yüksek Lisans Ticaret Hukuku Ankara Üniversitesi 2012
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 2009


Araştırma Konuları

Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Banka Hukuku, Marka Hukuku, Bilişim Hukuku, Feminist hukuk teorisi, Hayvanın Korunması Hukuku, İnsan Hakları, Kadın hakları, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Engelli Çalışmaları, Kadın Çalışmaları, Dezavantajlı Gruplar, Hukuk ve Sanat Çalışmaları, Patent Hukuku


Yayınlar

Diğer Hakemli Dergiler

D. G. Songur (2014), Türk Hukukunda Rekabet Kuralları Karşısında Patent Lisansı Sözleşmelerinin Durumu, Uluslar arası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Antalya, C. 2, S. 3, 33- 56

K. L. Ertürk, A. A. Şimşek, D. G. Songur, G. Şengül (2014), Türkiye'de Engelli Farkındalığı ve Engelli Bireylerin Adalete Web Erişilebilirlikleri Üzerine Bir Değerlendirme (Disability Awareness in Turkey and an Assessment about Accessibility of Web Pages Related to Justice by Disabled People), Bilgi Dünyası, 15/2, 375- 395

D. G. Songur (2011), "Sermaye Piyasası Aracı" Kavramı, Prof. Dr. Sarper Süzek'e Armağan, İstanbul, C. III, 2911- 2945

Uluslararası Konferans Bildirileri

D. Songur, A. Şimşek (2014), Hukuk ve Sanat Dersliği Atölye Çalışması, II. Uluslararası Hukuk Öğretimi Kongresi- Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Ulusal Konferans Bildirileri

D. Songur, A. Şimşek (2015), Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları, Sosyal Pediatri Sempozyumu- Özel Bakım Gereksinimi Olan Çocukların; Hakları, İzlemi ve Bakımı, Ankara

Notlar

D. Songur (2017), Dijital Hak İhlallerinde Bilişim Hukukuna Özgü Mücadele ve Korunma Yolları, III. Hukuk ve Sanat Günleri, Ankara Barosu, Ankara

D. Songur (2017), Ticaret Hukuku ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi, Ankara Üniversitesi, Ankara

D. Songur (2017), Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Önemi: Atılım Üniversitesi Örneği, Herkese Bilim Teknoloji Dergisi, 45, 30

D. Songur (2017), Üniversite Ortamında Cinsiyete Dayalı Şiddet, Gündem Kadın Sempozyumu, TED Üniversitesi, Ankara

D. Songur (2017), Bizim Evde Cinsiyetçilik Yok! Aile İçi İlişkilere Sanat Eserleri Üzerinden Eleştirel Bir Bakış, Atölye Çalışması, Atılım Üniversitesi, Ankara

D. Songur (2016), Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs, Herkese Bilim Teknoloji Dergisi, 14, 30

D. Songur (2016), Değişen Hukuk Öğretiminde Yaratıcı Drama Çalışmaları, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, 23, 26-27

D. Songur (2016), Dijital Çağda Özgürlük ve Mahremiyet: Devletler, Şirketler, Bireyler, Dijital Çağda Hakları Savunmak: Biri Bizi Gözetliyor Mu? Paneli- Atılım Üniversitesi, Ankara

D. Songur, A. Şimşek (2016), Atılım Üniversitesi ile Dünyayı Eşitliğe Boyamak İçin Bir Adım: Kadın Dostu Kampüs, Sertifikalı Atölye Çalışması, Ankara Marka Festivali, Ankara

D. Songur (2016), Bilimsel Araştırma ve Proje, Seminer, Atılım Üniversitesi, Ankara

D. Songur, E. Küçük, A. Şimşek (2016), Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs, Atılım Üniversitesi- Lisans Araştırma Projesi, Ankara

D. Songur, A. Şimşek (2015), Özel Hukuk- Kamu Hukuku İlişkisi Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri: Ankara Örneği, Atılım Üniversitesi- Lisans Araştırma Projesi

D. Songur (2015), Hukuk ve Sanat Günleri/ “İfade Özgürlüğü, Sansür ve Fikri Haklar”, Konferans- Atılım Üniversitesi, Moderatör, Ankara

D. Songur, A. Şimşek (2014), Kentliliğe Hak Temelli Bakış: Hukuki Bir Deneme, 10. Geleneksel ODTÜ Sosyoloji Günleri “Kent”, Kamusal Alan Paneli, Ankara

D. Songur, A. Şimşek (2014), Üniversite Öğrencilerinin Hak Temelli Kentlilik Algısı: Atılım Üniversitesi Örneği, Atılım Üniversitesi- Lisans Araştırma Projesi

A. Şimşek, D. Songur (2014), Hukuk Kavramlarının İçselleştirilmesinde Sanatın Rolü: Ayrımcılık Yasağı Kavramı Üzerine Bir Bilinç Yaratma Çalışması, Atılım Üniversitesi- Lisans Araştırma Projesi

D. G. Songur (2013), Son Bakışta Ankara, İz Dergisi, Ankara, 17, 45- 45

D. G. Songur (2013), Hukukçunun Vizöründen Toplumsal Fotoğrafçılık, Hukuku Seyretmek Paneli, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

D. G. Songur (2013), Engel Nedir? Engelli Kimdir?, Engelsiz Hayat İçin Engelsiz Adalet Paneli, Atılım Üniversitesi, Ankara

A. Şimşek, D. Songur (2013), Engellilerin Adalete Erişim Hakkı: Adli Yardım ve Bilgi Edinmede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Atılım Üniversitesi- Lisans Araştırma Projesi

D. Songur (2013), Atılım Üniversitesi, Konferans, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu/Değişiklikler- Yenilikler, Konferans- Atılım Üniversitesi, Düzenleyen, Ankara

D. G. Songur (2012), Hukuka Vizörden Bakmak: Fotoğraflarla Kadın ve Hakları, Adalet İçin Sanat Paneli, Hatay Barosu, Hatay

D. G. Songur (2012), Hukuku Işıkla Yazmak: Hukuk ve Fotoğrafçılık, Hukuksal Bilinçlenme Yöntemi Olarak Sanat Paneli, Hatay Barosu, Hatay

D. G. Songur (2012), Hukuk Fakültesi Mezunları İçin Meslek Seçimi, Konferans- Atılım Üniversitesi, Ankara

D. Songur, A. Şimşek (2012), Hukukçular Walter Benjamin’i Konuşuyor!, Atölye Çalışması, Atılım Üniversitesi

D. Songur (2012), Atılım Üniversitesi, Sempozyum, 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nun İlk İki Kitabı İle Öngörülen Değişiklik ve Yenilikler,, Konferans- Atılım Üniversitesi, Düzenleyen

D. G. Songur (2011), Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, İz Dergisi, Ankara, 14, 24- 25

D. Songur (2011), Atılım Üniversitesi, Dr. İrfan Yazman Anısına Sempozyum: Çocuk İşçiliği ve Çocuk Hakları” ve “Çocuk İşçiliği Fotoğraf Sergisi” (Düzenleyen)

Kitapta Bölüm

D. Songur (2017), Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Üniversitelerin Çarpan Etkisi, Toplumsal Cinsiyet ve Kent- Mekân Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara, 467- 483

Makaleler

D. G. Songur, Ç. Ceylan (2015), Banka Teminat Mektubu- Hukuki Niteliği ve Çeşitleri, Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergis, Antalya, C. 2, S. 4, 149- 179

D. G. Songur (2013), Hukukçunun Vizöründen Toplumsal Fotoğrafçılık, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 20. Yıl Konferansları, Eskişehir, 182- 186