Metin Günday, Prof. Dr.

Metin Günday

İletişim Bilgileri

Telefon:8023
Bağlı Olduğu Bölüm:Hukuk Fakültesi

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Kamu Hukuku Heidelberg Üniversitesi 1971
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1965


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Profesör Atılım Üniversitesi Eylül 2011
Profesör Ankara Üniversitesi Ocak 1989
Doçent Ankara Üniversitesi Ocak 1983


Araştırma Konuları

İdari Yargı, İdare hukuku


Yayınlar

Diğer Hakemli Dergiler

Metin Günday, Tuğba BAYMAN, Cem Çağatay ORAK (2010), Katı Atık Bertaraf Hizmetlerinin Özel Kişilere Gördürülmesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 90, 395 vd.

Günday M. (1999), Rekabet Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi, Rekabet Hukuku ve Yargı, -, 60 vd.

Günday M. (1997), İdari Yargının Görev Alanının Anayasal Dayanakları, Anayasa Yargısı, -, 347 vd.

Ulusal Konferans Bildirileri

Günday M. (2000), İdari Yargı Kararlarının Uygulanmaması Sorunu, Hukuk Kurultayı, Cilt 1, 351 vd.

Kitaplar

Günday M. (2011), İdare Hukuku, Ankara

Günday M. (2011), İdare Hukuku, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları

Günday M. (2007), Rekabet Kurulu’nun İdari Para Cezalarına İlişkin Kararlarının Yargısal Denetimi ve Karşılaşılan Sorunlar, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-V, Erciyes Üniversitesi Yayınları, -, -

Günday M. (2006), İdare Hukuku, Ankara

Günday M. (2005), İdare Hukuku, Ankara

Günday M. (2005), İçtihadı Birleştirme ve Genel Kurul Kararları ve En Son Değişiklikleriyle İdari Yargı Temel Kanunları ve İlgili Mevzuat (Notlu), Ankara

Günday M. (2005), Kamu Yönetimi Reformunun İdari Yapılanmaya İlişkin Anayasal İlkeler Açısından Değerlendirilmesi, Sempozyum Ankara 11 Mayıs 2005, 137.Yıl, -, 162 vd.

Günday M. (2003), İdare Hukuku, Ankara

Günday M. (2002), İdare Hukuku, Ankara

Günday M. (2001), Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İdari Yargıda Uygulanma Alanı, İdari Yargının Yeniden yapılandırılması ve Karşılaştırılmalı İdari yargılama Usulü, Sempozyum Ankara 11-12 Mayıs 2001, 133. Yıl, -, 79 vd.

Günday M. (2000), Yürütmenin Durdurulması Kararı ve Uygulamada Karşılaşılan Bazı Sorunlar, 2000 Yılında İdari Yargı Sempozyumu, -, 13 vd.

Günday M. (1999), İdare Hukuku, Ankara

Günday M. (1998), İdare Hukuku, Ankara

Günday M. (1997), İdare Hukuku, Ankara

Günday M. (1996), İdare Hukuku, Ankara

Günday M. (1990), 1982 Anayasasına Göre İdari Yargı Denetiminin Kapsamı ve Sınırları, 1. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, Danıştay Yayınları, Ankara, -, 139 vd.

Günday M. (1989), İdari İşlemlerin Hukuki Rejimi, Ankara

Günday M. (1972), Das rechtliche Wesen der politischen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei, Heidelberg