Zeynep Müftüoğlu, Araş. Gör.

Zeynep Müftüoğlu

İletişim Bilgileri

Telefon:8545
Ofis:586 8545
Bağlı Olduğu Bölüm:Hukuk Fakültesi
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Kamu Hukuku Ankara Üniversitesi Devam Ediyor
Yüksek Lisans Kamu Hukuku Ankara Üniversitesi 2012
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 2009


Araştırma Konuları

Kamu maliyesi, Vergi hukuku, Kamu harcamaları hukuku, Mali yönetişim, Bütçe hukuku, Kamu denetçiliği kurumu, Yerel yönetimlerin mali yetkileri, Çevre hukuku


Yayınlar

Diğer Hakemli Dergiler

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2015), “Vergi Cezalarının Affı, Prof. Dr. Nevzat Toroslu’ya Armağan, pp.797-819

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2014), “Kamu Denetçiliği Kurumu ve Vergi Uyuşmazlıklarında Uygulaması”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 114, pp.293-314

Uluslararası Konferans Bildirileri

Zeynep Müftüoğlu Hoş, Ebru Açık (2015), “A Sociological Perspective To Civil Disobedience Via Taxation: The Case Of Turkey”, VII. European Conference On Social And Behavioral Sciences,, Budapeşte

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2015), “The Effects Of Societal Values And Law On The Birth Of “ Resresentative Democracy” And “Governance” And Their Reflections On Fiscal Law”,, “2nd International Conference “Interdisciplinary Legal Studies 2015, Law Beyond Boundaries”, The International Center for Research & Development, Toronto

Ulusal Konferans Bildirileri

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2015), “Demokrasi Anlayışında Meydana Gelen Değişimlerin Vergilendirme Yetkisi Üzerinde Etkileri”,, 5. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, Bursa

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2015), “Yoksulluğun Giderilmesinde ve Sosyal Adaletin Sağlanmasında Vergilendirme Yetkisinin Rolü, Siyasi İlimler Türk Derneği 12. Lisansüstü Konferansı, Çanakkale

Notlar

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2015), “Gezdik Gördük Öğrendik, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, 20

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2015), “Beyin Göçünde Vergi Yükünün Olası Etkileri”, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, 21

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2014), 2015 Yılında Beklenen Vergi Değişiklikleri, Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik Eki

Zeynep Müftüoğlu Hoş (düzenleme komitesi üyesi) (2014), Kadın Hakları ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Semineri, Atılım Üniversitesi

Zeynep Müftüoğlu Hoş (düzenleme komitesi üyesi) (2014), Suç ve Suçlu Psikolojisi Sempozyumu, Atılım Üniversitesi

Zeynep Müftüoğlu Hoş (düzenleme komitesi üyesi) (2014), Vergi Hukuku Atölyesi, Atılım Üniversitesi- Başkent Üniversitesi

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2014), Kamu Denetçiliği, İz Dergisi, 18

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2013), “Çevrenin Korunmasında Vergsinin Rolü, Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik Eki,

Çiğdem Sever, Zeynep Müftüoğlu Hoş, Duygu Merki, Hasan Serdar Hoş (2013), “Ankarada’daki Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet Eşitliğine Yaklaşımı”, Atılım Üniversitesi Lisans Araştırma Projesi, gönüllü danışman

Prof. Dr. Berrin Koyuncu Lorasdağı (proje yöneticisi) (2013), “Türkiyede Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Kadın Belediye Başkanlarının Söylemleri ve Faaliyetleri: 2004 ve 2009 Yerel Seçimleri Örneği”, TÜBİTAK Projesi, yardımcı araştırmacı

Zeynep Müftüoğlu Hoş (disiplin kurulu üyesi) (2013), Kurgusal Duruşma Yarışması, Atılım Üniversitesi- Başkent Üniversittesi

Zeynep Müftüoğlu Hoş (düzenleme komitesi üyesi) (2013), Basın Özgürlüğü: Haber Verme Ve Eleştirme Hakkı, Atılım Üniversitesi

Zeynep Müftüoğlu Hoş (2013), Vergilerin Seçimler Üzerine Etkileri, İz Dergisi, 19