Pınar Yaşar, Araş. Gör.

Pınar  Yaşar

İletişim Bilgileri

Telefon:8546
Telefon:8563
Ofis:Z-13
Bağlı Olduğu Bölüm:Hukuk Fakültesi