Ahmet Mithat KILIÇOĞLU, Prof. Dr.

Ahmet Mithat KILIÇOĞLU

İletişim Bilgileri

Telefon:8031
Bağlı Olduğu Bölüm:Hukuk Fakültesi


Araştırma Konuları

Aile Hukuku, Borçlar hukuku, Miras hukuku, Kişiler Hukuku, Marka Hukuku


Yayınlar

Kitaplar

Ahmet M. Kılıçoğlu (2015), Borçlar Hukuku Genel Hükümler 18. Bası

Ahmet M. Kılıçoğlu (2015), Aile Hukuku, Ankara

Ahmet M. Kılıçoğlu (2014), Katkı ve Katılma Alacağı, Ankara

Ahmet M. Kılıçoğlu (2014), Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, Ankara

Ahmet M. Kılıçoğlu (2014), Medeni Kanunumuzun Getirdiği Yenilikler, Ankara

Ahmet M. Kılıçoğlu (2014), Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar, Ankara

Ahmet M. Kılıçoğlu (2014), Şeref Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, Ankara

Ahmet M. Kılıçoğlu (2013), Miras Hukuku, Ankara

Ahmet M. Kılıçoğlu (2002), Türk Medeni Kanunu'nda Diğer Eşin Rızasına Bağlı Hukuksal İşlemler ve Yasal Alım Hakkı, Ankara

Makaleler

Ahmet M. Kılıçoğlu (2011), Telif Hakkı ve Yayın Sözleşmesinden Ayırdedilmesi, ANkara Barosu FMR Dergisi

KILIÇOĞLU A. (2010), 5846’daki Hatalı Bir Değişiklik Açısından Manevi Hakların İhlalinden Doğan Zararın Tazmini, FMR “Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi”

Ahmet M. Kılıçoğlu (2004), Fikri Haklar Alanında 5101 sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 55

Ahmet M. Kılıçoğlu (2004), Fikri Hakların İhlalinde Hukuksal Koruma Yolları (Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Olarak), Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 54

Ahmet M. Kılıçoğlu (1993), Basın Özgürlüğünün Suistimali

Ahmet M. Kılıçoğlu (1991), Organ Nakli ve Doku Alınmasının Hukuksal Yönleri, Türkiye Barolar Birliği Dergisi

Ahmet M. Kılıçoğlu (1973), hakimlerin hukuki sorumluluğu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Ahmet M. Kılıçoğlu (1972), Haksız Fiilden Sorumlulukta Ceza Hukuku ile Medeni Hukuk İlişkisi