Yayın Detayları

Yazar:
Başlık:Avrupa Birliği İnsan Hak ve Özgürlükleri Anlayışında ATAD ve AİHM'nin Oynadığı Rol ve İçtihatlardaki Son Gelişmeler
Kategori:Ulusal Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Prof. Dr. Ali Özer'e Armağan, GÜHFD, Haziran-
Yıl:2010
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: