Publication Details

Author:
Title:Avrupa Birliği Hukukunun Meşruiyetinde Ulusal Parlamentoların Rolü”
Category:Book
Index:Others
Published Place:Devlet Yönetim Bilimi Kamu Yönetimi, Bürokrasi Yerel Yönetimler, Prof. Dr. Kurthan Fişek için Yönetim Üzerine Armağan
Year:2010
Volume:
Pages:
Place: