Yayın Detayları

Yazar:
Başlık:“AET üyeliğinde Topluluk Hukuk Düzeni ile Türk Hukuk Düzeni İlişkisi ve Etkileşimleri”
Kategori:Ulusal Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Türkiye Barolar Birliği Dergisi
Yıl:1988
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: