Yayın Detayları

Yazar:
Başlık:Haksız Zilyede Karşı Yöneltilecek Kullanma Menfaatinin İadesi Talebinin Hukukî Dayanağı-Ecri Misil Sorunu
Kategori:Ulusal Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Türkiye Barolar Birliği Dergisi
Yıl:1998
Sayı:1
Sayfalar:38
Ev Sahibi Şehir: