Yayın Detayları

Yazar:
Başlık:Rekabet Kurulu’nun İdari Para Cezalarına İlişkin Kararlarının Yargısal Denetimi ve Karşılaşılan Sorunlar
Kategori:Kitap
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-V, Erciyes Üniversitesi Yayınları
Yıl:2007
Sayı:-
Sayfalar:-
Ev Sahibi Şehir: