Yayın Detayları

Yazar:Hızır
Başlık:"6335 Sayılı Kanun ile Değişik TTK m. 358 Üzerine Bazı Düşünceler"
Kategori:Ulusal Hakemli Konferans
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nda 6335 sayılı Kanun ile Öngörülen Değişiklikler” adlı Panelde Tebliğ
Yıl:2012
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir:Ankara