Yayın Detayları

Yazar:D. Çiğdem Sever
Başlık:Hapishane İdarelerinin Yetkileri ve Hapsedilen Haklarının Sınırı
Kategori:Ulusal Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Türkiye Barolar Birliği Dergisi
Yıl:2016
Sayı:122- Ocak/Şubat 2016
Sayfalar:s. 141-193
Ev Sahibi Şehir:
URLtbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF-2016-1544