Yayın Detayları

Yazar:Özbey, Serap
Başlık:Yanılmada Kusurlu Olan Tarafın Sözleşmenin İptali Sebebiyle Karşı Tarafın Uğradığı Zararlardan Sorumluluğu
Kategori:Makale
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Prof. Dr. Sarper Süzek'e Armağan
Yıl:2011
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: