Yayın Detayları

Yazar:
Başlık:Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nın ''ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı ile İşlettikleri Ticari İşletmelerin Ticaret Sicillerine Tescili Hakkında Tebliğ'i (İç Ticaret: 2009/2) Hakkında Hukuki Değerlendirme
Kategori:Makale
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:
Yıl:2009
Sayı:BATİDER 2009, C. XXV, S. 3
Sayfalar:s. 69-86
Ev Sahibi Şehir: