Yayın Detayları

Yazar:Merve Bekgöz
Başlık:Çalışanların Meydana Getirdiği Fikrî ve Sınâî Ürünler Üzerindeki Haklar
Kategori:Kitap
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Turhan Kitabevi
Yıl:2017
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: