Staj

Hukuk eğitimi sırasında öğrenciler, kendi istekleri doğrultusunda yaz aylarında kendi başvurabilecekleri yerlerde staj yapabilecekleri gibi, üç ve dördüncü sınıfta isterlese Ankara Barosu’nun organize ettiği önstaj programı kapsamında bir avukatlık bürosunda staj yapma imkanına sahiplerdir.
Hukuk eğitiminden sonra ise hukukçular, yönelecekleri meslek doğrultusunda çeşitli staj programlarında yer alabilmektedirler. Avukatlık ve hakim/savcılık mesleği bakımından bir yıllık zorunlu staj gibi çeşitli iş alanlarında çeşitli staj olanakları da mevcuttur.